A A A
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Pole wymagane

Zjazd Absolwentów z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

29 września 2018 roku

Jeżeli chcielibyście Państwo wziąć udział w obchodach 100-lecia szkoły, prosimy o wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza lub jego wydrukowanie, podpisanie i wysłanie na na adres szkoły (ul. Królewska 21, 87 880 Brześć Kujawski z dopiskiem "Zjazd Absolwentów"), bądź zeskanowanie i przesłanie na adres: krol1320@wp.pl

Zgłoszenia można dokonać również osobiście w sekretariacie szkoły oraz u pani Katarzyny Gorzyckiej - przewodniczącej Rady Rodziców, telefonicznie pod numerem 54 252 15 67 oraz na fanpage' u szkoły pod odpowiednią zakładką.

Imię * Wpisz imię lub imiona
Nazwisko * Wpisz nazwisko
Nazwisko rodowe * Podaj nazwisko rodowe
Lata nauki w SP nr 1 * Wpisz rok/lata zakończenia nauki w szkole
Adres zamieszkania * Wpisz adres wraz z kodem pocztowym
Pozostało znaków:
Tetefon z numerem kierunkowym * Wpisz nr telefonu z numerem kierunkowym np: 48123456788
e-mail * Podaj adres e-mail
Zgłoszenie udziału * Zaznacz odpowiednie pole

Opłaty zjazdowe:

Udział w uroczystościach 100-lecia Szkoły - 30 zł;
Udział w uroczystościach 100-lecia Szkoły i „Balu Absolwentów” - 130 zł;
Udział w „Balu Absolwentów” - 100 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto: 90 9550 0003 2003 0020 0149 0001

Kujawsko - Dobrzyńskiego banku Spółdzielczego w Brześciu Kujawskim.

W tytule wpłaty prosimy umieścić: ZJAZD ABSOLWENTÓW, imię, nazwisko i rok ukończenia szkoły, oraz dopisek: zjazd, bal, zjazd + bal.

Dane odbiorcy:

Rada rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

ul. Królewska 21, 87 - 880 Brześć Kujawski

Po wpływie pieniędzy na konto otrzymają Państwo potwierdzenie.

 

Proforms
Reload

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com