Z ostatniej chwili

Podziękowania!!!!

 

A A A

Informacja
o trybie dokonywania 1 % odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego

Szanowni Państwo!
Rozliczając swoje dochody za rok 2018 każdy może przeznaczyć 1% podatku na organizację pożytku publicznego.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT. Chcąc przekazać część podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy:
 
- wpisać w odpowiednich rubrykach formularza PIT w części "J" w rubryce 123 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000121592) i wyliczoną kwotę w rubryce 124;
- w części "K" w rubryce 125 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik poleca TSPS przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej oraz w rubryce 126 wstawić X.

Pragnących przeznaczyć odpis od podatku na rzecz konkretnej szkoły lub przedszkola, uprzejmie prosimy o udzielanie zainteresowanej placówce oświatowej informacji o wysokości kwoty darowizny (wzór w załączeniu), co pozwoli nam ją przekazać docelowo sprawniej i zgodnie z życzeniem lub o skorzystanie za strony internetowej, na której można za pomocą programu bezpłatnie rozliczyć podatek za rok 2018, oraz automatycznie przekazać odpis 1% od podatku dla wybranej placówki oświatowej http://www.pit.edukacja.torun.com.pl.
Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000121592
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, tel. 056-622 37 85.

Wzór informacji

Wzór wypełnionego formularza PIT

Uwaga!!!

Zwracamy uwagę na zmianę warunków składania rozliczeń PIT. Wynikają one z obowiązującej od dnia 01 stycznia 2019 roku zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159).
Zakłada ona zmiany w rozliczeniach PIT za rok 2018, które polegają na tym, że:

 1. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe na podstawie informacji otrzymanych od płatników zaliczek podatku dochodowego tj. zakładów pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Z wypełnionym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem (PIT 37) każdy podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku. Logowanie na Portal Podatkowy odbywać się będzie na podstawie nr PESEL oraz kwoty przychodu za rok 2017.
 3. Po zalogowaniu się podatnik będzie mógł wprowadzić zmiany w sporządzonym przez Krajową Administrację Podatkową zeznaniu rocznym (PIT 37) w zakresie:
 • wspólnego rozliczenia się z małżonków,
 • poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
 • poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • ulgi na dzieci,
 • przekazania kwoty w wysokości 1% podatku na wybraną przez siebie placówkę oświatową.

comments

1 2
 • Dzień Kobiet 2019
 • Dzień Kobiet 2019
 • Gala Szkoły Dialogu 2018

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com