A A A

Informacja
o trybie dokonywania 1 % odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego

Szanowni Państwo!
Rozliczając swoje dochody za rok 2017 każdy może przeznaczyć 1% podatku na organizację pożytku publicznego.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT. Chcąc przekazać część podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy:
 
- wpisać w odpowiednich rubrykach formularza PIT w części "J" w rubryce 137 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000121592) i wyliczoną kwotę w rubryce 138;
- w części "K" w rubryce 139 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik poleca TSPS przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej oraz w rubryce 140 wstawić X.
 

Dalsze czynności organizacyjne związane z podziałem i przekazywaniem zgromadzonych środków placówkom oświatowym realizowane będą przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, przyjętym regulaminem wewnętrznym oraz wdrożonymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które pozwalają na kierowanie zebranych środków do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.
Pragnących przeznaczyć odpis od podatku na rzecz konkretnej szkoły lub przedszkola, uprzejmie prosimy o udzielanie zainteresowanej placówce oświatowej informacji o wysokości kwoty darowizny (wzór w załączeniu), co pozwoli nam ją przekazać docelowo sprawniej i zgodnie z życzeniem lub o skorzystanie za strony internetowej, na której można za pomocą programu bezpłatnie rozliczyć podatek za rok 2015, oraz automatycznie przekazać odpis 1% od podatku dla wybranej placówki oświatowej http://www.pit.edukacja.torun.com.pl.
Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000121592
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, tel. 056-622 37 85,

 

Wzór oświadczenia

Wzór wypełnionego formularza PIT

Informacja dot. odliczenia podatku

{jcomments off}

comments

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com