efs logo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
A A A
Lista kandydatów

Powyżej arytkułu znajduje się lista kandydatów przyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich kandydatów i ich opiekunów prawnych, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim z siedzibą przy ul. Kórlewskiej 21, 87-880 Brześć Kujawski reprezentowana przez dyrektora szkoły.
comments

 

ob

 jaselka 20

bibl 2020
 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com