A A A

ORGANIZACJA DOWOZU NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENGO 1 września 2020 r.

Departament Edukacji Urzędu marszałkowskiego przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach 3 projektów. Ucznowie naszej szkoły, ktorzy są finalistami lub laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim, mogą składać wnioski aż do 2 projektów : „Prymus Pomorza i Kujaw”  i „Humaniści na start!”

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dna 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dostosowanie warunków bezpieczeństwa do możliwości placówki dyrektor

Został miesiąc do egzaminu, więc przypominamy najważniejsze zasady, żebyście mieli czas wyjaśnić wątpliwości.

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą zgodnie

Powyżej zamieszczamy wykaz podręczników do religii obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com