A A A

Status ogłoszenia o naborze: Po terminie składania dokumentów.


Nazwa jednostki zlecającej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim.
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim.
Stanowisko: Intendent.
Wymiar etatu: pełny.
Ilość etatów: 1.
Data ogłoszenia: 23-06-2020
Termin składania dokumentów: 29-06-2020 godz. 14:00
Sposób składania dokumentów: jak w ogłoszeniu.
Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim.
Wymagania podstawowe w stosunku do kandydatów: niezbędne jak w ogłoszeniu.
Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów: jak w ogłoszeniu.
Posdtawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku: jak w ogłoszeniu.
Dodatkowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku: jak w ogłoszeniu.
Lista wybranych kandydatów
Uzasadnienie wyboru
Typ treści: ogłoszenia o naborze.


Załączniki:

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Wynik 1 etapu naboru

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com