A A A
Instrukcja korzystania z Biuletynu
 

 

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP


Dnia 6 września 2001r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:
1)  logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2)  adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3)  imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4)  instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5)  menu przedmiotowe;
6)  moduł wyszukujący.


2. Obsługa BIP


Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Miejscem pierwszej selekcji danych jest menu z prawej strony. Tu umiejscowione są główne kategorie. Klikając na któryś z odnośników zostaną Państwo automatycznie przekserowani na wybrana podstronę. W treści wiadomości znajdziecie Państwo odsyłacze do innych podstron naszego serwisu.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu, jak i elementy dodatkowe:

1) „Menu Przedmiotowe” – zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;

2) „Redakcja” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;

3) „Instrukcja korzystania” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;

4) „Załatwianie spraw” – kategoria znajdująca się poniżej „Instrukcji obsługi”. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa;

5) „Wizyty na stronie” – informacja w lewym dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;

6) „Szukaj” – funkcja znajduje się w menu głownym z lewej strony. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w na stronie internetowej oraz stronie BIP anaszej szkoły rtykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę.


3. Dodatkowe elementy BIP


„Drukowanie artykułów” – funkcja umożliwiająca drukowanie artykułów opublikowanych w BIP poprzez kliknięcie na ikonkę drukarki w prawym górnym rogu artykułu.

„Generowanie artykułu do pliku pdf” – funkcja umożliwiająca drukowanie artykułów opublikowanych w BIP poprzez kliknięcie na ikonkę kartki w prawym górnym rogu artykułu.

„Poleć znajomemu” – opcja ta umożliwia na wysłanie artykułu poprzez pocztę elektroniczną poprzez kliknięcie ikonki koperty w prawym górnym rogu.

„Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprzez klikniecie w logo.

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com