A A A

W pierwszych dniach lutego, w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów z klas pierwszych.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!!!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym zwrotu podręczników szkolnych według ustalonego harmonogramu,

Na przełomie października i listopada 2017 r. biblioteka szkolna wzbogaciła się o 993 pozycje książkowe. Fundusze na zakup pozyskano dzięki rządowemu programowi funkcjonującemu pod nazwą

Narodowe Czytanie Wesela

Narodowe Czytanie organizowane jest corocznie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. W tym roku cała Polska czytała Wesele. Dramat w trzech aktach - najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego.

BIBLIOTEKA

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr ELŻBIETA IZYDORKIEWICZ

poniedziałek - 800-1400

wtorek - 800-1400

środa - 800-1400

czwartek - 800-1400

piątek - 800-1400

 

Zbiory biblioteczne stanowią:
książki - 14500 woluminów
czasopisma - 6  tytułów / głównie pozycje metodyczne dla nauczycieli/
zbiory specjalne: kasety video, płyty CD, mapy

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli  jest sprzęt audiowizualny oraz komputery z dostępem do Internetu.

Do zadań  naszej szkolnej biblioteki należy głównie:
- realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów
- przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji
- wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
- upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów, konkursy, uroczystość pasowania na czytelnika.

Internetowe centrum informacji multimedialnej to 4 stanowiska komputerowe, które funkcjonują w szkole od września 2006 roku.

Komputeryzacja biblioteki to nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. Realizowane one będą poprzez:
- wykorzystywanie systemu komputerowego jako ośrodka dydaktycznego w czasie zajęć bibliotecznych,
- pisanie zadań domowych, referatów,
- pogłębianie własnych zainteresowań i pasji,
- wyrównywanie różnic w dostępie do informacji,
- wdrażanie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania potrzebnych informacji.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com