A A A
O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r., Nr 112, poz. 1319z poźn. zm.).

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez sekretariat:Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godz.: 8:00 - 14:00

 

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com