A A A

Sprawozdania za rok 2018

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

- Bilans SP nr 1 (aktywa i pasywa) za 2018 rok

- Zmiany w funduszu jednostki 2018

- Rachunek zysków i strat 2018

comments

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com