A A A

Miło nam poinformować, że uczniowie wszystkich klas naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego korzystania z najnowszej wersji pakietu biurowego Microsoft Office

!!!! UWAGA AKTUALIZACJA !!!!

Dowóz od 02.09.2020 r. na 8.00

Klasy IV-VIII

!!! UWAGA AKTUALIZACJA !!!!!

Dowóz od 2 września 2020 r.

Klasy I-III na godz. 8.50

ORGANIZACJA DOWOZU NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENGO 1 września 2020 r.

Departament Edukacji Urzędu marszałkowskiego przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach 3 projektów. Ucznowie naszej szkoły, ktorzy są finalistami lub laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim, mogą składać wnioski aż do 2 projektów : „Prymus Pomorza i Kujaw”  i „Humaniści na start!”

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dna 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dostosowanie warunków bezpieczeństwa do możliwości placówki dyrektor

Został miesiąc do egzaminu, więc przypominamy najważniejsze zasady, żebyście mieli czas wyjaśnić wątpliwości.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com