A A A

O nas

Wychowawca: mgr Małgorzata Kruszczyńska

Klasa terapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018. Została utworzona jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Do klasy tej uczęszczają uczniowie wykazujący jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

O Nas

Wychowawcy:
mgr Romualda Pietrzak
mgr Sylwia Konarska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim to placówka przyjazna uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

O Nas

Wychowawcy:
mgr Zyta Zdrojewska
mgr Ewa Misterska

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018.

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników dla klas VI obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017.

Poniżej publikujemy harmonogramy dowozów i odwozów

 

Rok szkolny 2017/2018

Dowozy 4 września 2017 r.

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Odwozy w roku szkolnym 2017/2018

 

Rok szkolny 2016/2017

Dowozy 1 września 2016 r.

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Odwozy w roku szkolnym 2016/2017

 

Rok szkolny 2015/2016

Dowozy 1 września 2015 r.

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Odwozy w roku szkolnym 2015/2016

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com