A A A

O nas

Wychowawca: mgr Małgorzata Kruszczyńska

Klasa terapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018. Została utworzona jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Do klasy tej uczęszczają uczniowie wykazujący jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com