A A A

O nas

Wychowawca: mgr Małgorzata Kruszczyńska

Klasa terapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018. Została utworzona jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Do klasy tej uczęszczają uczniowie wykazujący jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

Nauczanie w klasie jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka w tej klasie opiera się na dobrym poznaniu możliwości ucznia. Preferuje się indywidualne podejście do potrzeb dziecka oraz edukację opartą na wielozmysłowym poznaniu i samodzielnym odkrywaniu.

Wśród zajęć obowiązkowych są indywidualne zajęcia rewalidacyjne. W klasie terapeutycznej uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psycholoiczno – pedagogicznej:

  • terapia logopedyczna
  • terapia psychologiczna
  • dogoterapia
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

OFERTA EDUKACYJNA
Klasa terapeutyczna utworzona jest dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

Zadaniem nauczyciela w tej klasie jest organizowanie zajęć stymulacyjnych, mających na celu usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych. Klasa terapeutyczna daje możliwość wyrównania startu szkolnego przez stworzenie najkorzystniejszych warunków pełnego i wszechstronnego rozwoju dzieci.

Nauczanie w klasie terapeutycznej prowadzone jest według obowiązujących programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń uczniów.

Nasza aktywność - kliknij na zdjęciu

aktywno uczniow 20180325 1207896811

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com