A A A

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dna 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dostosowanie warunków bezpieczeństwa do możliwości placówki dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego – Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz Rady Rodziców, podjął decyzję o uroczystym podsumowaniu roku szkolnego 2019/2020 z wręczeniem nagród za szczególne osiągnięcia uczniom klas VII i VIII w dniu 25. 06. 2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem.

Godzina

Wejście główne do szkoły

Wejście od strony Orlika

Wejście od strony gabinetu stomatologicznego

12.30

Klasa 7b

Klasa 7a

Klasa 7d

Klasa 7c

13.15

Klasa 8c

Klasa 8b

Klasa 8a

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I – VI
odbędzie się 26.06.2020 roku od godziny 8.30 zgodnie z poniższym harmonogramem

Godzina

Wejście główne do szkoły

Wejście od strony Orlika

Wejście od strony gabinetu stomatologicznego

8.30

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

9.15

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa specjalna

10.00

Klasa 3b

Klasa 3c

Klasa 3a

11.00

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5a

11.45

Klasa 5c

Klasa 6a

Klasa 5b

12.30

Klasa 6d

Klasa 6b

Klasa 6c

Zakończenie roku odbywać się będzie na za zewnątrz, przed wejściami do szkoły. Uczniowie przychodząc na uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz podczas jej trwania zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa (maseczka lub przyłbica) oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.

Jeśli rodzic ma życzenie uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego musi również zastosować się do powyższych wytycznych (maseczki/przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe).

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com