A A A

Departament Edukacji Urzędu marszałkowskiego przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach 3 projektów. Ucznowie naszej szkoły, ktorzy są finalistami lub laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim, mogą składać wnioski aż do 2 projektów : „Prymus Pomorza i Kujaw”  i „Humaniści na start!”

Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na rok. Celem jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i wysokie wyniki w nauce w poszczególnych dziedzinach.

Uczestnictwo w projektach stypendialnych jest dużym wyróżnieniem dla szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Stanowi mobilizację dla innych uczniów, szczególnie w czasie pandemii, podczas której uczniowie zostali zobowiązani do samodzielnej nauki oraz realizacji dodatkowych zainteresowań edukacyjnych. Dzieci i młodzież samodzielnie podejmują wyzwania edukacyjne, a możliwość otrzymania stypendium stanowi dla nich dodatkową zachętę i dużą satysfakcję.

Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach, w tym również dane kontaktowe oraz zasady przyznawania stypendiów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych projektów:

  1. „Prymus Pomorza i Kujaw” https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl

  2. „Humaniści na start!” https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl

oraz w załącznikach powyżej artykułu.

  • 2
  • 1
comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com