A A A
Dostępność dla wszystkich

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez różne osoby, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, nie można ingerować w ich strukturę, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty PDF publikowane są w postaci skanowanych dokumentów przez co dostęp do nich przez czytniki tekstu może być niemożliwy,
 • filmy nie posiadają napisów lub audiodeskrypcji,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre grafiki i zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mogą wystąpić elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione,
 • etykiety wybranych elementów formularza mogą być nieprawidłowo odczytywane przez czytniki ekranu w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej,
 • na urządzeniach o mniejszych rozdzielczościach niektóre elementy (np. opisy błędów mogą ulec przemieszczeniu, co może utrudniać ich prawidłowy odczyt,
 • na niektórych elementach w serwisie, fokus klawiatury jest słabo niewidoczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz testowano witrynę pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do wspomnianej ustawy. Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Stawska - Kostrzak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 542521526

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim
 • Adres: ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 542521526

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 jest usytuowane od ul. Królewskiej 21 w Brześciu Kujawskim. Jest zadaszone i wykonane z 3 stopni schodowych. Z prawej strony od wejścia do szkoły, od strony boiska w segmencie II przygotowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Tutaj znajdują się także czytelnie oznaczone toalety.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy placówce (50 - 80 m.) znajduje się parking z wyznaczonymi czterema miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Należy wtedy wyposażyć psa asystującego w uprząż. Opiekun jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com