A A A

W wyjątkowym dla Polski roku 2018r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim świętowała swój Jubileusz 100-lecia istnienia. Historia brzeskiej szkoły sięga czasów odzyskania niepodległości przez Polskę. To właśnie w tym roku 1918 gmach więzienia pruskiego

został przeznaczony na pierwszą szkołę powszechną. W tym też roku placówka otrzymała urzędową nazwę „Publiczna VII klasowa Szkoła Powszechna im. króla Władysława Łokietka”. Stary budynek powięzienny nie wystarczał by objąć nauczaniem powszechnym wszystkie dzieci z terenu miasta. Trudne warunki lokalowe istniały do wybuchu wojny w 1939 roku. Podczas okupacji sale brzeskiej „Jedynki” zostały przerobione na lokale mieszkalne dla niemieckich urzędników. Po wojnie nauka odbywała się na 3 zmiany. Tragiczne wydarzenia w życiu wymusiły budowę nowoczesnego gmachu, do którego już 1 września 1986 roku uczniowie po raz pierwszy zaczęli uczęszczać. Od tego czasu kolejne pokolenia uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów realizują działania służące kształtowaniu postaw uczęszczających do niej uczniów.

Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęły się 29 września o godzinie 9.00 Mszą Świętą w brzeskim Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, której przewodniczył ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, sprawowaną przez naszych absolwentów – księży Tomasza Strzeleckiego i Krzysztofa Kuranta.

Uroczysta gala odbyła się w budynku szkolnym, do którego zgromadzeni goście udali się w asyście orkiestry dętej „Brestivia”. Podczas części oficjalnej jubileuszu głos zabrała pani dyrektor Danuta Kuczyńska, która w swym wystąpieniu uhonorowała swych poprzedników. Na ręce władz szkoły słowa uznania oraz gratulacje złożyli m. in. Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego - członek Zarządu pan Sławomir Kopyść, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pani Domicela Kopaczewska, Wicestarosta Powiatu Włocławskiego pan Marek Jaskulski, członek Zarządu Powiatu i Naczelnik Wydziału Promocji Brześcia Kujawskiego pan Tomasz Chymkowski, Burmistrz Brześcia Kujawskiego pan Wojciech Zawidzki, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli i innych instytucji działających w Brześciu Kujawskim, przedstawiciele Rady Rodziców oraz reprezentant absolwentów, pan Jacek Grzelak. Ponadto „Jedynka” otrzymała Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

W trakcie uroczystości odczytano listy gratulacyjne od Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli pani Grażyny Troszyńskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu pana Kazimierza Rojewskiego oraz odznaczono pamiątkowymi medalami emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W ramach projektu partnerskiego, przygotowanego na konkurs „Działajmy razem i uczmy się od siebie”, zorganizowanego przez Fundację „Anwil dla Włocławka”, poprzednia i obecna dyrektor szkoły – panie Maria Dybek i Danuta Kuczyńska - przybliżyły zgromadzonym stuletnią historię „Jedynki”. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna zatytułowana „Szkoła z tradycją, co sięga wieku…”. Dodatkowo wręczono nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie „Nasz patron, nasze miasto, nasza szkoła”.
Podczas przerwy goście mogli podziwiać wystawy fotograficzne, kroniki szkolne, wpisać się do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć replikę sali lekcyjnej sprzed dziesięcioleci.

Kolejnym punktem jubileuszu był program artystyczny przygotowany przez uczniów „Jedynki” pod kierunkiem nauczycieli. Zgromadzeni goście wraz z prowadzącymi – panią Izabelą Paczkowską – Mendasik oraz panem Mariuszem Czyżniejewskim – udali się w sentymentalną podróż w czasie. Występ uświetnili swym śpiewem i grą absolwenci i przyjaciele szkoły.

Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim zakończył bal absolwenta. Wspaniałą biesiadę poprzedziło poświęcenie przez księdza prałata Ireneusza Juszczyńskiego i odsłonięcie przez Kuratora - panią Marię Mazurek daru przekazanego przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego- płaskorzeźby z wizerunkiem patrona Władysława Łokietka.

comments

Dodaj komentarz

Pisanie komentarzy oznacza akceptację regulaminu.


Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com