A A A

Spis treści

zakladki1

 

ZAPISY  DZIECI  DO KLASY  PIERWSZEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim informuje, że w dniach od 1 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. będą trwały zapisy dzieci do klasy I.

Obowiązek szkolny obejmie dzieci:

     • 7 – letnie (rocznik 2009) i prawo do edukacji szkolnej
     • 6 – letnie (rocznik 2010).

     Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją multimedialną dotyczącą Sześciolatków w naszej Szkole.

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego (do wglądu),
 • formularz rekrutacyjny (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne.

Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły.

 

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com