A A A

Informacje dotyczące wyprawki szkolnej

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r., dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

  • w klasie III szkoły podstawowej

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 574,00 zł netto

  • oraz dla uczniów niepełnosprawnych klas III, V i VI szkoły podstawowej.

W tym przypadku należy dostarczyć:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez względu na kryterium dochodowe.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 225,00 zł dla uczniów klas III oraz dla uczniów niepełnosprawnych klas III;
  • do 325,00 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas V i VI.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony: sp1.brzesckujawski.pl od w 17.08.2015 r. i należy złożyć je do 4.09.2015 r. w sekretariacie szkoły.

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com