A A A

W tym roku obchody Światowego Dnia bez Papierosa odbywają się pod hasłem „Ochrona młodzieży przed manipulacjami branży tytoniowej oraz zapobieganie używaniu tytoniu i nikotyny”. Kampania ma na celu poniesienie świadomości na temat szkodliwych skutków używania tytoniu i narażania się z tytułu biernego palenia, a także promowania produktów tytoniowych.

Żaden człowiek nie urodził się palaczem. Jednakże palenie wciąż dla wielu osób posiada wielki urok. Dlaczego? Czy przesłania, które niesie za sobą akt palenia, są aż tak obiecujące? Czy trzeba najpierw zostać palaczem, aby być lepiej postrzeganym przez grupę rówieśniczą. Dlaczego, w takim razie, papieros jawi się jakby miał być pierwszym aktem odwagi w tym młodym-dorosłym życiu? Obecnie dziecko dorasta w czasach, w których wszechobecne są zakazy palenia, odbywają się szkolne spotkania, pogadanki zniechęcające do sięgnięcia po papierosa. W przestrzeni publicznej obecne są drastyczne, określane przez niektórych jako odrażające plakaty i zdjęcia ukazujące realny wpływ palenia na stan zdrowia.

Mimo to udowodniono, że prawie 9 z 10 dorosłych palaczy zaczęło sięgać po wyroby tytoniowe przed 18 urodzinami, a prawie wszyscy – zanim ukończyli 26 rok życia! Z jakiego powodu zatem, pomimo świadomości dotyczącej szkodliwości palenia, młodzi ludzie w ogóle zaczynają palić papierosy? Dlaczego są zupełnie niewrażliwi na racjonalne argumenty świadczące o ich wyniszczającej sile?

Palenie uzależniaCiekawość, chęć bycia modnym, presja rówieśników – to tylko niektóre pobudki, jakimi kieruje się młody człowiek, zapalając pierwszego papierosa.
Skutki palenia u nastolatków nie ograniczają się jedynie do znacznie większego ryzyka uzależniania od nikotyny niż w innej grupie wiekowej. Młode osoby są bardziej narażone na objawy ze strony układu nerwowego: zmiany nastroju, problemy ze snem, pogorszenie pamięci i problemy z nauką. Paląca młodzież częściej choruje na infekcje układu oddechowego i ma gorszą wydolność fizyczną. Nałóg powoduje też zaburzenia w układzie hormonalnym, co ma istotne znaczenie w okresie dojrzewania.

Obowiązujące w Polsce przepisy o zakazie reklamy wyrobów tytoniowych są omijane przez przemysł tytoniowy. Można spotkać się z szeregiem strategii umożliwiających promocję produktów, na przykład eksponowanie wyrobów tytoniowych w miejscach sprzedaży, umieszczanie nad półkami banerów reklamowych, darmowe próbki, lokowanie produktu w filmach, teledyskach, a także sponsoring i wspieranie kampanii prospołecznych przez koncerny tytoniowe. Również same opakowania wyrobów tytoniowych stanowią formę promocji, ponieważ opakowania te są atrakcyjne szczególnie dla młodzieży.
Świat nie może pozwolić, by kolejne pokolenia były zwodzone manipulacjami przemysłu tytoniowego, którego głównym celem jest zysk. Oczywiście kosztem naszego zdrowia i życia. Producenci wyrobów tytoniowych manipulują młodymi ludźmi. Reklamy kreują mylny wizerunek, że palenie papierosów jest miłe, przyjemne i nie jest szkodliwe.

Nie dajmy sobą manipulować , zastanówmy się co dla nas jest najważniejsze. Myślę, że odpowiedź jest prosta – ZDROWIE.

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com