A A A

O Nas

Wychowawcy:
mgr Romualda Pietrzak
mgr Sylwia Konarska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim to placówka przyjazna uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

 

Celem jest stała troska o jak najlepszą komunikację między wszystkimi osobami związanymi ze szkołą. Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami oraz ich pomysły i propozycje.

W placówce dziecko znajdzie prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, będzie zdobywało wiedzę bez stresu i porażek.

Do szkoły przyjmowani są na wniosek rodziców uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto w szkole realizowany jest program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Do placówki uczęszczać mogą także uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Oferta edukacyjna

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w placówce odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjne, konstruowane dla każdego ucznia w warunkach zapewniających komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązywania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.

W edukacji, zarówno w szkole podstawowej, jak w oddziałach gimnazjalnych stawia się na takie umiejętności i wiadomości ucznia, aby mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi.

Wśród zajęć obowiązkowych są indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla każdego ucznia.
Ponadto w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia specjalistyczne takie jak:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna (terapia SI)
  • Dogoterapia
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Zajęcia komputerowe w ramach zajęć rewalidacyjnych.

Nasza aktywność – kliknij na zdjęciu

aktywno uczniow 20180325 1384614625

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com