A A A

20 września 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim zakończyła realizację projektu szkoleniowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w szkole. Projekt zrealizowany

przez płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa, w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków placówki oraz zaplanowaniu dalszych etapów szkolenia. Etap drugi to merytoryczne oraz metodyczne szkolenie wszystkich nauczycieli pod kątem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń oraz procedur postępowania w sytuacji ich wystąpienia. Ostatni najważniejszy etap to zajęcia zintegrowane całej szkoły jednocześnie w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”. W tym dniu wszyscy uczniowie byli zapoznawaniz zagrożeniami, a także praktycznie trenowali procedury bezpieczeństwa, takie jak: ewakuacja w trakcie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji, azyl w trakcie przerwy.

Realizacja szkolenia praktycznego w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” miała na celu przygotowanie społeczności szkolonej do postępowania w sytuacjach zaistnienia następujących zagrożeń: wtargnięcie do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem (aktywny strzelec), sytuacji zakładniczej, obecności ładunku wybuchowego/telefonu o bombie, obecności w szkole substancji chemicznej/biologicznej. Zrealizowany projekt był m.in. konsekwencją rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły, pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 września 2017 r.
Szkolenie było także odpowiedzią na stwierdzone w polskich szkołach mankamenty w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, z których do najważniejszych należy zaliczyć: brak procedur bezpieczeństwa innych niż na wypadek pożaru, brak procedury bezpieczeństwa „AZYL”, miejsce ewakuacji (bezpośrednio przy budynku szkolnym), brak odpowiedniego miejsca ewakuacji w przypadku „alarmu bombowego” oraz zbyt rzadkie treningi procedur bezpieczeństwa. W trakcie tworzenia scenariusza ćwiczeń szczegółowo przeanalizowano przebieg zamachu z użyciem broni strzeleckiej, do którego doszło szkole w Brześciu 27 maja 2019 r.

Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko,w prowadzonych tego typu szkoleniach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera ono optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia. W zdecydowanej większości proponowane rozwiązania są bezkosztowe, wymagają tylko pewnych zmian organizacyjnych, a czasami mentalnych.

Szkolenie, pomimo tragicznych doświadczeń szkoły z 27 maja 2019 r., zostało bardzo dobrze ocenione zarówno przez uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Rodzicie, którzy z różnych przyczyn nie wysłali tego dnia swoich dzieci na szkolenie, żałowali swojej decyzji. Brak obecności wszystkich dzieci na szkoleniu ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa całej szkoły, ponieważ system bezpieczeństwa jest tak silny, jak jego najsłabszy element.

Dyrekcja szkoły kieruje szczególne podziękowania pod adresem Policji, która zabezpieczyła przemieszczenie całej szkoły do docelowego miejsca ewakuacji.

comments

Dodaj komentarz

Pisanie komentarzy oznacza akceptację regulaminu.


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com