A A A

Motywowanie jest sztuką, od tego procesu zależą wyniki oraz sukcesy uczniów.


W ramach motywowania uczniów (poprawa wyników nauczania oraz wyników egzaminów na koniec etapu edukacyjnego), motywowania rodziców oraz wszelkich instytucji wspierających szkołę w roku szkolnym 2019-2020 wprowadzono do realizacji trzy programy motywacyjne:


Cele:

  • motywowanie do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
  • promowanie nauki,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • podnoszenie kultury osobistej i promowanie pozytywnych zachowań,
  • aktywizowanie rodziców, instytucji, firm, organizacji do współpracy ze szkołą,
  • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji,
  • wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły.
comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com