A A A

Regulaminy

 

- Regulamin SKO 2019-2020

- Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

- Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

- Regulamin Sali Gimnastycznej

- Regulamin II powiatowego konkursu ortograficznego „Łortokietek” dla klas III – VII Szkół Podstawowych

 

Rok szkolny 2019 - 2020

Statut na rok szkolny 2019-2020

- Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły

- Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

Rok szkolny 2018 - 2019

- Statut szkoły 2018 - 2019

- Program wychowawczo - profilaktyczny w roku szkolnym 2018 - 2019

- Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 2018 - 2019

 

Rok szkolny 2017 - 2018

- Statut szkoły 2017 - 2018

- Program wychowawczo - profilaktyczny w roku szkolnym 2017 - 2018

- Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 2017 - 2018

- Regulamin uczęszczania na zajęcia terapii logopedycznej

 

comments

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com