A A A

Regulaminy

 

- Regulamin SKO 2019-2020

- Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

- Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

- Regulamin Sali Gimnastycznej

- Regulamin II powiatowego konkursu ortograficznego „Łortokietek” dla klas III – VII Szkół Podstawowych

 

Rok szkolny 2022 - 2023

- Program Wychowawczo - Profilaktyczny

- Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim w roku szkolnym 2022

Rok szkolny 2021-2022

- Statut na rok szkolny 2021-2022

Rok szkolny 2020 - 2021

- Program Wychowawczo - Profilaktyczny

- Statut na rok szkolny 2020-2021

 

Rok szkolny 2019 - 2020

Statut na rok szkolny 2019-2020

- Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły

- Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

Rok szkolny 2018 - 2019

- Statut szkoły 2018 - 2019

- Program wychowawczo - profilaktyczny w roku szkolnym 2018 - 2019

- Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 2018 - 2019

 

Rok szkolny 2017 - 2018

- Statut szkoły 2017 - 2018

- Program wychowawczo - profilaktyczny w roku szkolnym 2017 - 2018

- Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 2017 - 2018

- Regulamin uczęszczania na zajęcia terapii logopedycznej

 

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com