A A A
  Autorka jest nauczycielem języka polskiego.

Scenariusz przedstawienia zaduszkowego

Romeo i Julia - scenariusz przedstawienia

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V przeprowadzonej w pracowni internetowej (załącznik nr 2)

Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem metod technologii informacyjnej cz. 1

Scenariusz lekcji języka polskiego prowadzonej z wykorzystaniem technologii informacyjnej cz. 2 (załącznik do scenariusza)

Scenariusze lekcji języka polskiego prowadzonych w klasach VI opracowane na podstawie fr. Lektury „Mały Książę”

 
comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com