Z ostatniej chwili

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej nr 1
odbędzie się dnia
22.06.2018 r.
dla klas I-III o godz. 830
dla klas IV-VII,
II-III oddziału gimnazjalnego
o godz. 1000

 

Szanowni Państwo!
Projekt naszej WZOROWEJ ŁAZIENKI bierze udział w konkursie.
Zapraszamy do głosowania - poprzez kliknięcie w link, lub skopiowanie adresu do swojej przeglądarki https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/1396

Głosy można oddawać codziennie do 21.06.2018 r.!!!!
Możecie zwiększyć szansę na wygranie konkursu. Jak? Na dwa sposoby:

more

 

 

 

100 lecie szkoły

Film promujący nsze miasto
Zobacz film stworzony przez uczniów naszej szkoly
Posiadamy certyfikat zadowolengo konsumenta
Nasza szkoła
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
A A A

Dziś szkole potrzebne są rozwiązania mobilne, dające możliwość elastycznego zarządzania procesem dydaktycznym. Daje to pełną elastyczność przeprowadzenia zajęć w różnych salach, pracy projektowej poza terenem szkoły.

Dnia 22 września 2017 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku udostępniło pierwszą pracownię mobilną. W trosce o poziom nauczania w szkole umowę o nieodpłatne użytkowanie pracowni dydaktycznej podpisał burmistrz Brześcia Kujawskiego pan Wojciech Zawidzki. Pracownia została przekazana w obecności dyrektora szkoły pani Danuty Kuczyńskiej. Według umowy, pracownia mobilna została nam wypożyczona na pół roku, jednak mamy nadzieję, że umowę tę będzie można przedłużyć, a może w przyszłości nawet kupić ten zastaw dla naszej szkoły.

Nowoczesna pracownia przyrodnicza, w którą nasza szkoła została wyposażona, to jeden z elementów projektu „e-Usługi-e-Organizacja, moduł e- Edukacja”. W skład pracowni wchodzą m.in.: kamera, mikroskop, aparat fotograficzny oraz komputery przenośne wraz z oprogramowaniem do dydaktycznych zestawów pomiarowych, takich jak: pomiar temperatury, światła, natężenia prądu, ciśnienia, wilgotności, pH oraz dwutlenku węgla i tlenu. Czujniki służą do bezpośredniej obserwacji zjawisk przyrodniczych, dokonywania pomiarów i ich dokumentowania, a lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będą rozwijać kreatywność, umiejętność dokonywania analiz i pracy zespołowej.

Nauczyciele naszej placówki zostali również przeszkoleni do obsługi pracowni. Bardzo ją sobie chwalili. Teraz jest już w szkole, jest jeszcze testowana, ale można z niej korzystać na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Pracownia mobilna w szkole to rozwiązanie, które czyni z niej nowoczesną i otwartą placówkę na zmiany. Pozwala uczniom zdobywać wiedzę w efektywny sposób, a nauczycielom daje do ręki narzędzia ułatwiające pracę oraz umożliwia prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami.

 

comments

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com