efs logo

A A A

Projekt pn.: „Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA – zajęcia sportowo-rekreacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.

Zielona Wyspa

W dniach 30 czerwca – 6 lipca 2019 r. odbył się wyjazd uczestników projektu pn.: „Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA – zajęcia sportowo-rekreacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

Gmina Brześć Kujawski w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim od kwietnia 2019r. realizuje projekt grantowy „Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA – zajęcia sportowo-rekreacyjne” w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.

Dnia 15 kwietnia 2019 r. zakończyły się zapisy chętnych dzieci do projektu pn.: „Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA – zajęcia sportowo-rekreacyjne”, realizowanego przez Gminę Brześć Kujawski w Szkole Podstawowej nr 1,

Plakat dot. projektu

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 1, odbyło się zebranie z rodzicami rozpoczynające akcję promującą projekt realizowany przez Gminę Brześć Kujawski pn.: „Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA – zajęcia sportowo-rekreacyjne”,

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com