Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim informuje, że od 13 lutego 2023r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Rekrutacja trwa do 24 lutego 2023r.

Druki zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne:

Szczegółowe informacje (terminy) – znajdują się w tym miejscu.

Prosimy o wypełnienie dokumentów i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.