Telefon kontaktowy: 54 252-26-54 lub 510-648-753

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na podstawie analizy kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

Więcej informacji oraz deklarację korzystania ze stołówki znajdziesz w odnośnikach poniżej artykułu.

Regulamin stołówki 2023/2024r.

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka u Intendenta

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce uczniowie SP1

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce uczniowie SP2

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce uczniowie Wieniec

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce uczniowie Brzezie

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce Przedszkole nr1

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce Żłobek

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce Pracownicy

Aktualne MENU

Informacja o alergenach