Terminarz imprez i uroczystości szkolnych 2023/2024r.

04 IX 2023r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

16 X 2023r. – ślubowanie klas pierwszych

16 X 2023r. – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

30 – 31 X 2023r. – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01 XI 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11 XI 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 15 XII 2023r. – wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 18 XII 2023r. – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

23 XII 2023r. – 31 XII 2023r. – zimowa przerwa świąteczna

01 I 2024r. – 02 I 2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06 I 2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 02 I 2024r. – wystawienie ocen proponowanych

do 16 I 2024r. – wystawienie ocen – koniec semestru

18 I 2024r. – rada klasyfikacyjna i podsumowująca

12 II 2024r. – 25 II 2024r. – ferie zimowe

28 III 2024r. – 02 IV 2024r. – wiosenna przerwa świąteczna

01 V 2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02 V 2024r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03 V 2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 08 V 2024r. – wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 10 V 2024r. – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

14 V 2024r. – 16 V 2024r. egzamin ósmoklasisty (j.polski, matematyka, j.obcy) – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31 V 2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 29 V 2024r. – wystawienie ocen proponowanych

do 06 VI 2024r. – wystawienie ocen – koniec semestru

13 VI 2024r. – rada klasyfikacyjna i podsumowująca

21 VI 2024r. – zakończenie roku szkolnego