Terminarz imprez i uroczystości szkolnych 2022/2023r.

01 IX 2022r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

16 X 2022r. – ślubowanie klas pierwszych

14 X 2022r. – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

31 X 2022r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01 XI 2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11 XI 2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 13 XII 2022r. – wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 16 XII 2022r. – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

23 XII 2022r. – 31 XII 2022r. – zimowa przerwa świąteczna

01 I 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06 I 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 03 I 2023r. – wystawienie ocen proponowanych

do 17 I 2023r. – wystawienie ocen – koniec semestru

19 I 2023r. – rada klasyfikacyjna i podsumowująca

30 I 2023r. – 10 II 2023r. – ferie zimowe

06 IV 2023r. – 11 IV 2023r. – wiosenna przerwa świąteczna

01 V 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02 V 2023r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03 V 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 09 V 2023r. – wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 12 V 2023r. – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

23 V 2023r. – 25 V 2023r. egzamin ósmoklasisty (j.polski, matematyka, j.obcy) – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 30 V 2023r. – wystawienie ocen proponowanych

08 VI 2023r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

09 VI 2023r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

do 13 VI 2023r. – wystawienie ocen – koniec semestru

15 VI 2023r. – rada klasyfikacyjna i podsumowująca

23 VI 2023r. – zakończenie roku szkolnego