Godziny konsultacji z nauczycielami

Godziny lekcyjne:

1.8.00 – 8.45

2. 8.50 – 9.35

3. 9.45 – 10.30

4. 10.40 – 11.25

5. 11.45 – 12.30

6. 12.45 – 13.30

7. 13.35 – 14.20

8. 14.25 – 15.10

Dzwonki:

1. 8.45 – 8.50

2. 9.35 – 9.45

3. 10.30 – 10.40

4. 11.25 – 11.45

5. 12.30 – 12.45

6. 13.30 – 13.35

7. 14.20 – 14.25

8. 15.10 – 15.15