REGUŁY DLA GADUŁY

Dbaj o swój język i mów poprawnie,
ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
bo kto nie ćwiczy często języka,
ten się w mówieniu potem potyka.

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,
to się natychmiast bierz do roboty,
a że nasz język bywa ciekawy,
czeka cię przy tym mnóstwo zabawy!

Wymawiaj słowa bardzo starannie,
nawet gdy zmywasz lub siedzisz w wannie,
z wielkim zapałem ruszaj ustami
i razem ze mną ciesz się słowami!

Małgorzata Strzałkowska „Gimnastyka dla języka”

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00-13.30

wtorek 8.00 -12.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 8.00-12.30

Konsultacje dla rodziców:

czwartek 11.25 – 12.30

mgr Magdalena Ziółkowska

Logopeda szkolny, neurologopeda, prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń mowy. Terapią logopedyczną obejmuje uczniów, u których występują wady wymowy i zaburzenia komunikacji językowych.

W zależności od rodzaju zaburzeń w terapii stosowane są różne oddziaływania, które mają na celu:

  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
  • poprawienie sposobu i jakości oddychania i połykania
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
  • usuwanie zaburzeń mowy
  • kształtowanie prawidłowej wymowy pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym
  • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń mowy
  • rozwijanie percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego

Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu. Terapią objęci są uczniowie posiadający zalecenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci zakwalifikowane w wyniku badań przesiewowych. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego przeprowadzane są badania w celu ustalenia stanu mowy. W zajęciach uczestniczą także rodzice dzieci objętych terapią logopedyczną, którym przekazywane są porady, wskazówki oraz zalecenia do pracy w domu.

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia warg

Ćwiczenia usprawniające język