XIII w Pobudowanie przez Kazimierza I, księcia kujawskiego, zamku w Brześciu Kujawskim

XVIII w Wzniesienie przez Prusaków więzienia na fundamentach zamku książęcego

1918r. Przeznaczenie gmachu więziennego na cele szkolne

1919r. Remont budynku i dostosowanie go do potrzeb młodzieży

1919r. Uchwała Dozoru Szkolnego, zatwierdzona przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, na mocy której szkoła otrzymuje miano „Szkoła im. króla Władysława Łokietka”

1939-1945 Wojna i okupacja – likwidacja polskiego szkolnictwa

30.01.1945r. Posiedzenie Rady Narodowej i członków „Oświaty szkolnej” w sprawie ponownego zorganizowania zajęć szkolnych

10.02.1945r. Inauguracja roku szkolnego w wolnej ojczyźnie

26.03.1945r. Pierwsza zbiórka drużyny harcerskiej zorganizowanej przy szkole

03.09.1945r. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego, objęcie posady kierownika szkoły przez Bolesława Brzezińskiego

1945-1947 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Józefa Krupińskiego

30.01.1946r. Aresztowanie przez milicję dziewięciorga uczniów klasy VI za wykreślenie z podręczników zdania: „Niech żyje Armia Czerwona”

1947-1951 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Piotra Bereskiego

24.02.1947r. Zorganizowanie żeńskiej drużyny harcerskiej im. Emilii Plater

18.04.1948r. Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej

1951-1960 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Bolesława Madeja

14.11.1951r. Udział młodzieży w uroczystości odsłonięcia Pomnika Wdzięczności na Placu Wandy Wasielewskiej

1960-1970 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Franciszka Berenta

1970-1977 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Mariana Prawdę

08.05.1971r. Udział młodzieży szkolnej w powitaniu kolarzy na trasie XXIV Wyścigu Pokoju

1973r Przyjęcie przez szkołę funkcji szkoły gminnej oraz zmiana nazwy na – Zbiorcza Szkoła Gminna w Brześciu Kujawskim (do roku 1984)

30.09.1982r. Pożar szkoły (w mieszkaniu woźnego)

18.03.1984r. Zwycięstwo IV drużyny harcerzy „Kujawianie” w rajdzie „Na zimowym szlaku”

28.09.1985r. Otrzymanie dyplomu przyznanego Szkolnemu Kołu Ligi Ochrony Przyrody za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony i właściwego kształtowania środowiska przyrodniczego

1977-1982 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Mariana Graczyka

1982-1986 Budowa nowego gmachu szkoły  przy ulicy H. Sawickiej 21

1982-1988 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Bogusława Beltera

01.09.1986 Rozpoczęcie roku  szkolnego w nowym budynku szkoły

19.12.1986 Spotkanie młodzieży szkolnej z delegacją Obwodowej Rady Przedstawicieli Ludowych z Mohylewa na Białorusi

15.04.1986 Spotkanie z kapitanem Michałem Kwiatkowskim, żołnierzem LWP, uczestnikiem II wojny światowej

25.04.1986r. Spotkanie z pisarką Wandą Chotomską

01.09.1987r. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej 1987/1988  w nowym budynku szkoły oraz uroczystość przekazania sztandaru szkole

07.07.1987r. Otwarcie w szkole Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

1988-1992 Pełnienie funkcji dyrektora przez Marię Dybek

1992-2002 Pełnienie funkcji dyrektora przez Halinę Agacińską

03.10.1994r. Wizyta duszpasterska Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego

03.10.1995r. Utworzenie w szkole Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu

1995r. Umieszczenie szkoły na 44 miejscu w rankingu 100 najlepszych szkół w kraju

28.04.1997r. Uroczystość dziesięciolecia szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patrona szkoły

14.11.1997r. Spotkanie z pisarzem- Indianinem polskiego pochodzenia, Stanisławem Supłatowiczem, Sat-Okh

23.09.1998r. Wizyta duszpasterska Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego

23.09.1998r. Pożegnanie klas uczniów klas VI, pierwszego rocznika rozpoczynającego naukę w gimnazjum

21.02.2001r. Spotkanie z poetką Eweliną Bawiej – Dzierżanowską

2002-2005 Pełnienie funkcji dyrektora przez Domicelę Kopaczewską

29.09.2018r. Uroczyste obchody 100-lecia istnienia szkoły

2005-2021 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Danutę Kuczyńską

2021-2022 Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Kamilę Maciejewską

2022r. Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Aleksandrę Warchoł