KADRA KIEROWNICZA

mgr Aleksandra Warchoł – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

mgr Anita Gierszewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

KADRA PEDAGOGICZNA

Warchoł Aleksandra:

 • dyrektor SP nr 1 ; nauczyciel języka polskiego

Gierszewska Anita:

 • wicedyrektor SP nr 1 ; nauczyciel przyrody

Agacka Ewelina:

 • nauczyciel informatyki, WOS, historii, WDŻ

Całkiewicz Małgorzata:

 • pedagog specjalny

Ciesielska Marta ( 3B ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Daroszewska Karolina:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Dąbrowska Iryna:

 • nauczyciel języka angielskiego

Dobski Andrzej ( 8A ):

 • nauczyciel wychowania fizycznego

Drożdżewska Małgorzata:

 • nauczyciel historii, WOS

Dryś Małgorzata ( 1A ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, język angielski

Drzewiecka Anita:

 • wychowawca świetlicy

Drzewiecka Iwona ( 7C ):

 • nauczyciel geografii

Dulska Jadwiga (6A ):

 • nauczyciel historii

Gołębiewska Marcelina ( 2B ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

Gożycka Agata:

 • nauczyciel bibliotekarz

Górecka Ewa:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Górna Katarzyna:

 • pedagog szkolny

Henke Agnieszka ( 5A ):

 • nauczyciel matematyki

Kaczmarek Agnieszka ( 2C ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kaczmarek Wojciech:

 • nauczyciel informatyki

Kania Lidia ( 6B ):

 • nauczyciel techniki, plastyki

Konarska Sylwia:

 • nauczyciel edukacji specjalnej

Kosińska Sylwia:

 • nauczyciel bibliotekarz

Kruszczyńska Małgorzata:

 • nauczyciel religii
 • psycholog szkolny

Lenart Magdalena:

 • wychowawca świetlicy

Ładzińska Halina ( 7A ):

 • nauczyciel języka polskiego

Maciejewska Kamila:

 • nauczyciel matematyki

Maklakiewicz Małgorzata:

 • nauczyciel języka angielskiego

Marek Lidia:

 • nauczyciel języka angielskiego

Markowska Małgorzata ( 8B ):

 • nauczyciel języka niemieckiego, informatyki, doradztwa zawodowego

Michalak Beata ( 7B ):

 • nauczyciel fizyki, matematyki, EDB

Misterska Ewa:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Muszyńska Iwona:

 • nauczyciel religii

Niewiadomska Marietta:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nycz Sylwia:

 • nauczyciel matematyki

Olczak Marianna:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Olejnik – Żurańska Małgorzata (1B ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki

Osińska Aleksandra:

 • wychowawca świetlicy

Pajor Monika:

 • nauczyciel matematyki

Pawłowska Małgorzata ( 3C ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pietrzak Romualda:

 • nauczyciel edukacji specjalnej

Piwczyńska – Lesnik Dorota ( 5C ):

 • nauczyciel języka polskiego

Pokora Rafał:

 • nauczyciel religii

Popielińska Beata:

 • nauczyciel edukacji specjalnej

Pudrzyńska – Kubiak Marzena:

 • wychowawca świetlicy

Radzimska Anna:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Robaczyńska Martyna ( 3A ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego

Sawicka Karolina ( 4A ):

 • nauczyciel plastyki, muzyki

Skucha – Pastucha Ewelina ( 8S ):

 • nauczyciel chemii, pedagog szkolny

Sobczak Anna ( 4B ):

 • nauczyciel biologii, przyrody, EDB

Stasiak Teresa:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Stawska – Kostrzak Beata ( 6C ):

 • nauczyciel języka polskiego

Trząsalska Maria ( 1C ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego

Wasierzyńska Joanna ( 2A ):

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Waszak Aldona:

 • nauczyciel języka polskiego

Wawrzyniak Waldemar:

 • nauczyciel wychowania fizycznego

Wiśniewska Anna ( 5B ):

 • nauczyciel języka angielskiego

Wojciechowska Jolanta:

 • nauczyciel wychowania fizycznego

Ziółkowska Magdalena:

 • logopeda

KADRA ADMINISTRACYJNA

Violetta Walo – sekretariat

Agnieszka Sobańska – sekretariat

Krzysztof Przewozikowski – intendent

Daria Koprowska – kierownik stołówki

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Olga Andrzejewska

Beata Andrzejewska – Kobus

Barbara Burdzińska

Sylwia Gawrysiak

Krzysztof Gorzycki

Aneta Kędzierska

Lidia Lizik

Grażyna Nowaczyk

Robert Nowakowski

Jadwiga Robaczyńska

Małgorzata Szczupakowska

Agnieszka Wachowska

Mirosława Wojciechowska

Natalia Zaiceva

PRACOWNICY KUCHNI

Sylwia Balcerak

Marzena Kamińska

Elżbieta Kwiatkowska

Zofia Nowakowska

Małgorzata Podlewska

Krzysztof Przewozikowski

Karolina Przybysz

Monika Radzikowska

Katarzyna Wendzińska