Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Aby wydano duplikat legitymacji szkolnej:

Należy dokonać wpłaty 9 zł na konto:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski.
Numer konta: 38 9550 0003 2003 0024 7287 0003
w tytule wpłaty wpisać: wpłata za duplikat legitymacji, imię i nazwisko ucznia

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych ( Dz. U. z 2017r. nr 0, poz.170).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz.1635 ze zmianami).