W SP 1  zajęcia na odległość będą odbywały się za pomocą aplikacji TEAMS  wchodzącej w skład pakietu OFFICE365.

Loginy i hasła dostępu uczniowie otrzymali :

  • od wychowawców klas (klasy pierwsze – wrzesień 2022r.)
  • wg potrzeb na konto ucznia/rodzica dziennika Librus

Aby odzyskać/zmienić zapomniane hasło należy skontaktować się z administratorem dziennika Librus: Beata Michalak. Nowe dane zostaną przesłane na wskazane konto Librus w ciągu doby od momentu odczytania wiadomości.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez uczniów

Regulamin edukacji zdalnej obowiązujący w SP1 w Brześciu Kujawskim