15. września 2023r.

godzina 15:20 – zebranie rodziców klas I – III i VII s

godzina 15.30-zebranie rodziców uczniów klas VIII w sali nr 9 w sprawie egzaminu ósmoklasisty

godzina: 16:00 – zebranie rodziców klas IV – VIII

od godziny 17:00 zebranie Rady Rodziców

26. października 2023r.

godzina 16:00 – zebranie klas 1-3 oraz klasy 5s

godzina 17:00 – zebranie klas 4-8

04. stycznia 2024r.

godzina 16:00 – zebranie klas 4 – 8

godzina 17:00 – zebranie klas 1-3 oraz klasy 5s

21. marca 2024r.

godzina 16:00 – zebranie klas 1-3 oraz klasy 5s

godzina 17:00 – zebranie klas 4-8

11. kwietnia 2024r.

godzina 16:00 – zebranie klas ósmych – spotkanie z rodzicami w świetlicy szkolnej; egzamin ósmoklasisty – przekazanie istotnych informacji

09. maja 2024r.

godzina 16:00 – zebranie z rodzicami