Skład Rady Rodziców:

  • przewodniczący: p. Tomasz Wojtczak
  • zastępca: p. Agnieszka Sakowska
  • skarbnik: p. Małgorzata Janusz
  • sekretarz: p. Agnieszka Kaczmarek – Celmer

Regulamin rady rodziców.