PEDAGOG SZKOLNY

Telefon kontaktowy do gabinetu pedagoga szkolnego: 54 230-35-31

mgr Katarzyna Górna

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 12:30

czwartek: 7:30 – 12:30

mgr Ewelina Skucha-Pastucha

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:15 – 9:45

środa: 8:30 – 14:00

piątek: 8:30 – 11:30

mgr Małgorzata Całkiewicz

Godziny pracy:

poniedziałek: 12:30 – 16:00

wtorek: 12:30 – 16:00

środa: 12:30 – 15:30

DROGI UCZNIU!

 • Jeżeli czujesz, że dzieje się coś złego;
 • Chcesz z kimś porozmawiać;
 • Masz kłopoty;
 • Nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi;

Czekam na Ciebie w swoim gabinecie.

SZANOWNI RODZICE!

Jeżeli potrzebujecie rozmowy gabinet pedagoga jest dla Państwa otwarty każdego dnia.

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów;
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych;
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • Brzeskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 • Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich – kuratorami;
 • Komendą Policji;
 • Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Brześć Kujawski;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

PSYCHOLOG SZKOLNY

Telefon kontaktowy do gabinetu psychologa szkolnego: 519-322-193

mgr Sylwia Kuczyńska

Godziny pracy:

poniedziałek:

wtorek:

środa:

czwartek:

piątek:

Psycholog szkolny:

 • rozpoznaje i pomaga w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, rozwojowych, emocjonalnych i społecznych uczniów,
 • interweniuje w sytuacjach krytycznych,
 • udziela konsultacji dla rodziców,
 • mediuje w sytuacjach konfliktowych,
 • współpracuje z siecią placówek wspomagających rodziny.

Psycholog nie naprawi i nie odegna problemów. Psycholog pomoże w ich rozwiązaniu, wskaże kierunek do zmian, poprowadzi i wesprze.