• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Z ostatniej chwili

Szanowni Państwo,
po nieudanych negocjacjach z rządem, dnia 09.04.2019r. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim nadal będą strajkować.

Tego dnia w szkole będą również prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którym rodzice/opiekunowie nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie.

W dniach od 10.04. – do 12.04. 2019r. odbędą się w szkole egzaminy gimnazjalne, a od 15.04. – 17.04.2019 r. egzaminy ósmoklasisty.

Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć.

Dziękuję za wyrozumiałość
Z poważaniem
Danuta Kuczyńska


Szanowni Państwo,
informuję, że w związku z wynikiem referendum przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim większość pracowników szkoły opowiedziała się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. (jeżeli nie dojdzie do porozumienia związków zawodowych z rządem) wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem. Od tego dnia w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którym rodzice/opiekunowie nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Nie będą natomiast odbywały się lekcje. W związku z powyższym rodzice/opiekunowie muszą podjąć decyzję, co do celowości posłania dziecka do szkoły.

Proszę o informację, które dzieci nie będą miały zapewnionej opieki.

Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim odbędą się w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

w Brześciu Kujawskim

Danuta Kuczyńska


 

Organizacja dowozów w trakcie wgzaminów ośmioklasistow i gminazjalistów

Pobierz


Podziękowania!!!!

 

A A A

1 2
  • Otwarta lekcja fizyki
  • Otwarta lekcja fizyki
  • Otwarta lekcja fizyki

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com