A A A

PEDAGOG SZKOLNY
Elżbieta Bilińska


DROGI UCZNIU!

 • Jeżeli czujesz, że dzieje się coś złego;
 • Chcesz z kimś porozmawiać;
 • Masz kłopoty;
 • Nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi;

Czekam na ciebie w swoim gabinecie

SZANOWNI RODZICE!

Jeżeli potrzebujecie rozmowy gabinet pedagoga
jest dla państwa otwarty każdego dnia

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów;
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych;
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.


Kontakt z pedagogiem szkolnym
pod nr tel. (54)2521256 (sekretariat)

Pedagog szkolny pełni dyżur podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych
w godzinach 16:00 - 18:00
Pedagog szkolny w roku szkolnym 2015/2016
prowadzi zajęcia rewalidacyjne i wychowanie fizyczne

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • Brzeskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich – kuratorami;
 • Komendą Policji;
 • Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ;
 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Brześć Kujawski;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan pracy pedagoga szkolnego 2016 - 2017
Plan pracy pedagoga szkolnego 2012 2013

Materiały dla wychowawców

 

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kodeks Kulturalnego Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim
Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2013-2014
Diagnoza zachowań. Realizacja działań wychowawczych w roku szk. 2011/12, 2012/13
Diagnoza zagrożeń. Realizacja działań profilaktycznych
Jak pomagać dziecku w odrabianiu lekcji?
Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
Program zdrowej szkoły

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com