A A A

Rok szkolny 2020 - 2021


Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - informacja dla Rodziców
Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli
Potwierdzenie nauczyciela zapoznania się z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej

Rok szkolny 2016 - 2017

Diagnoza klasy - początek roku szkolnego
Diagnoza zachowań 2015-2016
Diagnoza zagrożeń 2015-2016
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - informacja dla Rodziców
Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli
Potwierdzenie nauczyciela zapoznania się z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej

Rok szkolny 2015 - 2016

Diagnoza klasy - początek roku szkolnego
DIAGNOZA ZACHOWAŃ 2014-2015
DIAGNOZA ZAGROŻEŃ 2014-2015
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - informacja dla Rodziców
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - tabela
Propozycje tematów godzin wychowawczych w roku szk. 2015-2016
Potwierdzenie nauczyciela zapoznania się z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com